Formulář pro odstoupení od smlouvy

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím). Upozorňujeme, že u zboží, které bylo vyrobené nebo upravené na zakázku nelze od smlouvy odstoupit.

ADRESÁT (PRODÁVAJÍCÍ)

Internetový obchod: ponozky-levne.cz

Společnost:   Jana Odemero

Adresa pro vyřizování a reklamací:  Krúpna 2170/10

                                                              Praha 412 Komořany 143 00

Korespondenční adresa: Česká republika

Veškerou korespondenci zasílat na výše uvedenou adresu.

IČ: 87440075

E-mailová adresa: obchodaservis@seznam.cz

Telefonní číslo: +420 704 064 080

 

SPOTŘEBITEL

Jméno a příjmení:

Adresa:

Kontaktní telefon a e-mail:

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží*/o poskytnutí těchto služeb*:

 

________________________________________________________________________________

Datum objednání */datum obdržení *...............................................

Číslo objednávky: ...........................................

Číslo prodejního dokladu : ......................................

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem* .................. a budou navráceny zpět způsobem ................ (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)*..................................

 

 

V ________________________ Dne ________________________

 

______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Dále Vás při vrácení zboží žádáme o přiložení kopie daňového dokladu, abychom mohli provést storno dle Zákon č. 235/2004 Sb o účetnictví. Vše přiložte do balíčku který nám budete zasílat. Balíček zasílejte pouze doporučenou poštou nikoliv obyčejnou poštou kde Vám pošta nevystaví doklad o odeslání s č. balíčku. Pokud tyto ustanovení odporují v některých bodech/např.změnou zákona/ platí nadřazené právní předpisy a ustanovení  je neplatné. Tyto ustanovení platí pro Českou republiku.